ಟೈಟ್ಲೆಸ್ ಬ್ಲಾಂಡ್ ಫ್ಲೋಸಿ ಮಾದಕ ಪೂರ್ಣ ಮಾದಕ ಲಿಸಾ ಸವಾರಿ ಕೋಳಿ ರಿವರ್ಸ್

ಅವಳು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಮಾದಕ ಪೂರ್ಣ ಮಾದಕ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಬಿಸಿ ಮೇಣದ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವರು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಅವಳ ಸಿಹಿ ಪುಸಿ ಕೊರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಕ್ರೇಜಿ ಕೊರೆಯುವ ಸಾಧನ ಪ್ರಬಲ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ.